Hop til hovedindholdet

Kræftforeningen Tidslerne logo

Generalforsamling 2022


Dato og tid

Lørdag d. 30. april 2022 kl. 12:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 29. april 2022 kl. 16:55

Sted

Fjeldsted Skov Hotel- og Konference, Store Landevej 92, 5592 Ejby Fjeldsted Skov Hotel- og Konference
Store Landevej 92
5592 Ejby

Generalforsamling 2022


Arrangementsbeskrivelse

KUN for medlemmer. For at have stemmeret skal du være Patientmedlem, medlemskontingent skal være betalt og medlemsnummer skal oplyses ved tilmelding.

Husstands- og støttemedlemmer er naturligvis velkomne til at deltage i generalforsamlingen.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Program

Kl. 12 - 13          Frokost
Kl. 13 - 15          Generalforsamling
Kl. 15                 Eftermiddagskaffe
Kl. 15.30 – 17    Foredrag af med PhD Anja Elfrida Hald
 
Anja Elfrida Hald er Danmarks eneste certificerede ekspert i Eksistentiel analyse og logoterapi, og hun har etableret virksomheden Center for Meaning, som er akkrediteret til at være Viktor Frankl Institute Denmark. Foredraget vil handle om de grundlæggende koder til, hvordan du hurtigt kan finde mening i dit liv. Det er metoder, du kan bruge resten af dit liv!
               

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent & evt.  stemmetællere.
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen:
  • Bo Christensen, Jytte Poulsen og Lisbeth Arrildt er på valg.
  • Bo og Jytte genopstiller.
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer er i 2021 valgt for 2 år.
 1. Valg af to interne revisorer og en intern revisorsuppleant.
 2. Valg af 4 suppleanter.
 3. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail til formand@tidslerne.dk 


Vi håber, rigtig mange vil deltage.

Af hensyn til frokost og den praktiske afvikling af generalforsamlingen er tilmelding nødvendig her på siden. Har du problemer kan Bo Christensen, naestformand@tidslerne.dk, tlf. 20 68 49 66 være behjælpelig.

Vær opmærksom på at ved tilmelding af forskellige typer af medlemmer, skal der foretages seperate tilmeldinger.

Ved tilmelding accepterer du, at vi fremsender deltagerliste af hensyn til samkørsel.

På gensyn i Middelfart. 

Kræftforeningen Tidslerne
På bestyrelsens vegne

Mai Nielsen

Gem den mail, du modtager ved tilmeldingen. Får du brug for at framelde, skal du benytte mailen. 

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Kræftforeningen Tidslerne
WebmasterTidsel

Tlf: +45 2068 4966
webmaster@tidslerne.dk

Kontaktinformation til arrangør

Kræftforeningen Tidslerne
WebmasterTidsel

Tlf: +45 2068 4966
webmaster@tidslerne.dk